Speluitleg
 

1.
Kings club
2.
Cash wheel
3.
Multistake
4.
Runner unlimited
5.
Lucky chip
6.
All stars
7.
Wildstars
8.
Wall street
9.
Golden oldie
10.
Golden streak
11.
Big money game
12.
Breakout
13.
Kameleon
14.
Super joker
15.
Silver streak
16.
Bubbles
17.
Random flashback
18.
Top deck
19.
Double dutch

 
Kings club

De Kings club lijkt qua ontwerp vrij veel op de Club 2000. Het grote verschil zit met name in het Clubspel. Hier kan met een inzet van 4 of 20 credits worden gespeeld. Gewonnen punten kunnen desgewenst worden opgespaard in de winbank.

 
Cash wheel

De Cash wheel bestaat uit het basisspel en het bovenspel waar gespeeld kan worden met een inzet van 5 of 10 credits.

Wanneer je het spel start dan begin je standaard met het basisspel. Gewonnen punten worden automatisch toegevoegd aan 1 van de 40 spaarmeters, waarvan het totaal op de clubmeter staat. Een autohold-functie is ingebouwd om gunstige combinaties automatisch vast te zetten, met de 'Reset'-toets kun je vastgezette rollen eventueel weer vrijgeven.

Wanneer je vier of meer punten op 1 of meer van de 40 spaarmeters hebt dan kun je het Bet5-spel en bij voldoende punten het Bet10-spel spelen. Hiervoor wordt ook telkens 1 credit van je creditmeter gehaald die eerst toegevoegd wordt aan een nieuwe spaarmeter of, indien alle spaarmeters in gebruik zijn, de laagste spaarmeter.

Het bovenspel wordt het met dezelfde rollen gespeeld als het basisspel, alleen winnen hier alle kriskrascombinaties van 3 identieke symbolen. Bij kriskras combinaties van 3 blauwe of rode sterren wordt de 'magic circle' actief. Deze begint vanuit het midden te draaien en door op de Stopknop te drukken stopt het wiel ofwel op een getal (gewonnen credits), ofwel op een pijl, ofwel op 'stop'. Bij het stoppen op het getal kan nogmaals binnen dezelfde ring worden gespeeld, de pijl laat het spel vervolgen op de volgende ring en bij 'stop' eindigt het magic-circle spel. Bij dit spel win je altijd minimaal 20 credits.

De inzet wordt altijd van de hoogste meter(s) gehaald plus 1 credit van de laagste meter, gewonnen credits worden altijd in verhouding tot de ingezette credits over de spaarmeters verdeeld. Wanneer er 200 credits of meer op een spaarmeter zijn verzameld dan verhuizen de punten van die spaarmeter automatisch naar de creditmeter. Gewonnen punten die het aantal van 200 overschrijden gaan hier niet verloren. Punten in het bovenspel kunnen met de Collect-knop naar de creditmeter worden gehaald. De credits van de hoogste spaarmeter worden het eerst gebruikt. Met de 'Choose Game'-toets kun je echter ook weer kiezen voor het basisspel.

 
Multistake

De Multistake is grotendeels identiek aan de Supertron. Het grote verschil is dat het spel op de displays en in de wintabel geen credits maar eurocenten aangeeft en dat er gekozen kan worden voor een creditwaarde van 5, 10 of 20 cent. Het spel heeft een basisspel met 3 rollen en een bovenspel met 4 rollen. Wanneer voor een inzet van 5 cent wordt gekozen dan worden in totaal telkens 4 spellen van 5 cent gespeeld, bij 10 cent 2 spellen van 10 cent en bij 20 cent 1 spel van 20 cent. Gewonnen prijzen kunnen tot maximaal 4000 cent verhoogd worden met het 'Kop/Munt'-spel. Bij het bereiken van de maximumwaarde gaat dit bedrag automatisch naar de totaalmeter.

Puntenaantallen lager dan 4000 cent kunnen met de 'Select Bet'-knop naar de Supermeter in het bovenspel worden gebracht of worden toegevoegd aan de totaalmeter. In het bovenspel kan met een inzet van 80, 160 of 320 cent worden gespeeld. Bijzonder aan dit spel is dat bij een inzet van 320 cent ook winnende combinaties vallen op de rollen 1, 2 en 4 als ook op de rollen 1, 3 en 4.

Prijzen boven de 4000 op de Supermeter gaan ook bij dit spel niet verloren, wel wordt bij het behalen of overschrijden van de waarde van 4000 cent het bedrag automatisch op de totaalmeter bijgeteld en ga je terug naar het basisspel.

 
Runner unlimited

De Runner unlimited bestaat uit een basisspel en een bovenspel.

Wanneer je het spel start dan begin je standaard met het basisspel. Gewonnen punten kun je toevoegen aan je creditmeter of aan de winbank; 200 punten in het basisspel gaan overigens direct naar de creditmeter.

In het basisspel speel je op 1 winlijn, met uitzondering van het kroon-symbool, dat kriskras telt en mystery prijzen toekent bij een combinatie van 2 op de eerste 2 rollen en een combinatie van 3 op alle rollen. Een autoholdfunctie is ingebouwd om bepaalde combinaties vast te zetten, met de 'reset'-toets kun je vastgezette rollen weer vrijgeven.

Wanneer je vier of meer punten op de winbank hebt, dan speel je automatisch het bovenspel met 5 winlijnen. Hier kan gespeeld worden met een inzet van 5 of 10 credits. De automatisch gekozen inzet hangt af van het totaal aantal punten op de winbank, maar dit kan desgewenst zelf anders worden gekozen. Indien eenmaal handmatig voor een andere inzet wordt gekozen dan het automatisch gekozene, dan vervalt het automatisch omschakelen naar basis-/bovenspel. Voor het spelen van het bovenspel wordt ook telkens 1 credit van je creditmeter gehaald.

Bij een inzet van 5 credits speel je met de eerste 3 rollen, bij een inzet van 10 credits is ook de vierde rol actief. Deze vierde rol gaat draaien nadat een kriskras combinatie van 3 bonus-symbolen op de rollen verschijnt en er op de 'start'-toets gedrukt wordt. Op dat moment draaien de eerste 3 rollen naar een winnende combinatie en kan de vierde rol met een 50% kans stoppen op het Extra Bonus symbool waarop dan opnieuw een mystery prijs kan worden gewonnen. De vierde rol draait ook dan weer mee.

Elk van de in totaal 50 potten waarop 200 credits of meer komen te staan wordt automatisch geleegd naar de creditmeter. Heb je geen credits meer op de creditmeter, maar wel op de winbank, dan kun je een pot kiezen met de 'choose pot'-toets en de aanwezige credits verhuizen naar de creditmeter om zodoende het bovenspel te vervolgen. Verplaats je alle credits van de winbank naar de creditmeter, dan vervolg je met het basisspel.

 
Lucky chip

De Lucky chip bestaat uit 5 verschillende spelonderdelen, het basisspel, het no-lose bet5-spel, het no-lose bet10-spel, het no-lose bet20 en het Lucky chip spel.

Wanneer je het spel start dan begin je standaard met het basisspel. Vijf of meer gewonnen punten kun je toevoegen aan de creditmeter met de 'take win'-toets of verplaatsen naar 1 van de 49 spaarmeters met de 'save'-toets. Ook kun je gewonnen punten verdubbelen of verliezen met de gamble-toets. 2 gewonnen credits kun je verhogen naar 5 (40% kans) of verliezen (60% kans). Een autoholdfunctie is ingebouwd om gunstige combinaties automatisch vast te zetten, met de 'reset'-toets kun je vastgezette rollen eventueel weer vrijgeven.

Wanneer je in totaal vier of meer punten op de 49 spaarmeters hebt, dan kun je het no-lose bet5-spel, bij voldoende punten het no-lose bet10-spel of bet20-spel spelen. Hiervoor wordt ook telkens 1 credit van je creditmeter gehaald, welke eerst gebruikt om het beperkte basisspel te spelen. De beperking is dat de wintabel gelimiteerd wordt tot enkel de combinaties van 3 identieke symbolen. Win je niets dan verlies je ook niets en de no-lose-credit wordt dan na het nogmaals drukken op de 'Start'-toets toegevoegd aan de spaarmeter met het laagste puntenaantal en het bovenspel wordt gestart. Overigens is het ook mogelijk om met de 'take win'-toets de no-lose-credit via een automatisch 0/5 spel te vervijfvoudigen.

Nadat de no-lose-credit is toegevoegd aan een spaarmeter worden voor het bet5-spel altijd 5 credits van de spaarmeters gehaald, voor het bet10-spel 10 credits. De inzet wordt altijd van de hoogste meter(s) gehaald, maar gewonnen credits worden altijd zodanig over alle spaarmeters verdeeld zodat de credits per meter zo dicht mogelijk bij elkaar liggen. Hierdoor kan het aantal credits in het bovenspel maximaal oplopen. Wanneer er echter in totaal 200 credits of meer op een enkele spaarmeter zijn verzameld dan verhuizen de punten van deze spaarmeter automatisch naar de creditmeter. Gewonnen punten die het aantal van 200 overschrijden gaan hier dus niet verloren. Punten in het bovenspel kunnen met de 'collect'-knop naar de creditmeter worden gehaald. De spaarmeter van de hoogste meter worden het eerst gebruikt. Met de 'choose game'-toets kun je echter ook weer kiezen voor het basisspel. Vanuit het basisspel kun je ook bij onvoldoende credits op de spaarmeters direct het no-lose bet5, bet 10 of bet20 spel spelen door credits van je creditmeter naar de spaarmeters te verhuizen.

Het Lucky chip-spel wordt gespeeld wanneer je bij bet10 3 chips op een winlijn hebt, bij bet20 mogen de chips kriskras staan. Het is mogelijk meerdere chips tegelijk te winnen. Deze chips worden ingezet in het Lucky chips-spel, een soort van rad van fortuin. Er zijn puntenaantallen van 100 en 200 te winnen en het wiel kan stoppen op een rood of een blauw pijltje. Wanneer op een rode pijl gestopt wordt dan draait het wiel nogmaals.

 
All stars

De All stars bestaat uit een basisspel en een bovenspel waarbij gebruik wordt gemaakt van dezelfde rollen.

Wanneer je het spel start dan begin je standaard met het basisspel. Gewonnen punten kun je toevoegen aan je creditmeter of aan de winbank. 200 punten in het basisspel gaan overigens direct naar de creditmeter. 2 gewonnen credits worden automatisch gegokt naar 0 of 4 punten.

In het basisspel speel je op 1 winlijn, met uitzondering van het ster-symbool, dat kriskras telt. Een autoholdfunctie is ingebouwd om bepaalde combinaties vast te zetten, met de 'reset'-toets kun je vastgezette rollen weer vrijgeven.

Wanneer je vier of meer punten de winbank hebt, dan speel je automatisch het bovenspel met 5 winlijnen. Hier kan gespeeld worden met een inzet van 5, 10, 20 of 40 credits. De automatisch gekozen inzet hangt dan af van het totaal aantal punten op de winbank, maar dit kan desgewenst zelf anders worden gekozen. Indien eenmaal handmatig voor een andere inzet wordt gekozen dan het automatisch gekozene, dan vervalt het automatisch omschakelen naar basis-/bovenspel. Voor het spelen van het bovenspel wordt ook telkens 1 credit van je creditmeter gehaald.

In het bovenspel worden op de achtergrond zogenaamde 'winspelen' gespeeld. Bij een inzet van 5 credits wordt 1 winspel gespeeld, bij een inzet van 10 credits 2 winspelen, bij inzet van 20 credits 3 winspelen en bij een inzet van 40 credits 5 winspelen. Deze winspelen zijn in feite steeds afzonderlijke trekkingen die je niet als zodanig ziet. Wel zie je wat er per trekking wordt gewonnen en nadat dit is getoond draaien de rollen automatisch naar een positie waarbij het totaal aantal gewonnen punten in een (aantal) winnende combinatie(s) wordt getoond. De potten worden automatisch geleegd naar de creditmeter wanneer er 800 credits of meer op staan. Heb je geen credits meer op de creditmeter, maar wel op de winbank, dan kun je een pot kiezen met de 'choose pot'-toets en de aanwezige credits verhuizen naar de creditmeter om zodoende het bovenspel te vervolgen. Verplaats je alle credits van de winbank naar de creditmeter, dan vervolg je met het basisspel.

 
Wildstars

De Wildstars bestaat uit een basisspel en een bovenspel.

Wanneer je het spel start dan begin je standaard met het basisspel. Gewonnen punten kun je toevoegen aan je creditmeter of aan de winbank. 200 punten in het basisspel gaan overigens direct naar de creditmeter. Een bes op rol 1 geeft 2 punten, maar deze worden automatisch gegokt naar 0 of 5 punten.

In het basisspel speel je op 1 winlijn, met uitzondering van het kroon-symbool, dat kriskras telt. Een autoholdfunctie is ingebouwd om bepaalde combinaties vast te zetten, met de 'Reset'-toets kun je vastgezette rollen weer vrijgeven.

Wanneer je vier of meer punten op de winbank hebt, dan speel je automatisch het bovenspel met 5 winlijnen, waar het ster symbool 'wild' is en daarmee telt voor ieder ander symbool. Voor het spelen van het bovenspel wordt ook telkens 1 credit van je creditmeter gehaald. Voor het bovenspel worden dus in totaal altijd 5 credits van de beide meters gehaald.

De potten worden automatisch geleegd naar de creditmeter wanneer er 800 credits of meer op staan. Heb je geen credits meer op de creditmeter, maar wel op de winbank, dan kun je een pot kiezen met de 'Choose Pot'-toets en de aanwezige credits verhuizen naar de creditmeter om zodoende het bovenspel te vervolgen. Verplaats je alle credits van de winbank naar de creditmeter, dan vervolg je met het basisspel.

 
Wall street

De Wall street bestaat uit het basisspel en het bovenspel waar gespeeld kan worden met een inzet van 10, 20 of 40 credits.

Wanneer je het spel start dan begin je standaard met het basisspel. Twee of meer gewonnen punten kun je toevoegen aan de creditmeter met de 'Reset collect'-toets of verplaatsen naar 1 van de 8 spaarmeters met de 'Save'-toets. Een autoholdfunctie is ingebouwd om gunstige combinaties automatisch vast te zetten, met de 'Reset'-toets kun je vastgezette rollen eventueel weer vrijgeven. Tijdens het spel spaar je dollartekens in de Shuffle-matrix zolang je geen prijs wint en int. Wanneer je 1 of meerdere lijnen van de matrix vol hebt start het Shuffle-spel waarbij een 50% kans op een winnende combinatie geldt. Wanneer je meerdere volle lijnen hebt en bij een voorgaande shuffle niets (w)int dan volgt een herkansing. Gewonnen prijzen in het basisspel kunnen worden verhoogd of verloren met de Gamble-toets. Voor gewonnen prijzen boven 100 punten geldt een verhoogde winkans.

Afhankelijk van het aantal actieve potten kun je het Bet10-spel, het Bet20-spel of het Bet40-spel spelen. Hiervoor wordt ook telkens 1 credit van je creditmeter gehaald die eerst toegevoegd wordt aan een nieuwe spaarmeter of, indien alle spaarmeters in gebruik zijn, de laagste spaarmeter.

Bij het bovenspel zijn 5 winlijnen aanwezig. Het is ook mogelijk om credits van je creditmeter te verhuizen naar de spaarmeters om zodoende het bovenspel te spelen.

Afhankelijk van de inzet geven dollartekens in beeld 40 credits, bij een inzet van 40 geeft een combinatie van 3 dollartekens op een winlijn 1000 credits.

De inzet wordt altijd van de hoogste meter(s) gehaald plus 1 credit van de laagste meter, gewonnen credits worden altijd in verhouding tot de ingezette credits over de spaarmeters verdeeld. Punten in het bovenspel kunnen met de Take 'Reset collect' naar de creditmeter worden gehaald. De spaarmeter van de hoogste meter wordt het eerst gebruikt. Met de 'choose game'-toets kun je echter ook weer kiezen voor het basisspel.

 
Golden oldie

De Golden Oldie bestaat uit slechts een Bovenspel.

Wanneer je het spel start dan transporteer je eerst, afhankelijk van je inzet, een aantal credits naar de potten.

Er kan gespeeld worden met een inzet van 5, 10, 15 of 20 credits. Het aantal winlijnen is afhankelijk van de inzet.

Wanneer een pot een waarde bereikt van meer dan 200 credits dan verhuist het totaal aantal credits van die pot naar de Creditmeter. Met de 'Take Win'-toets verhuis je de credits van een pot handmatig naar de Creditmeter.

 
Golden streak

De Goldenstreak bestaat uit 3 verschillende spelonderdelen, het Basisspel, het NoLose Bet5-spel en het NoLose Bet10-spel.

Wanneer je het spel start dan begin je standaard met het Basisspel. Twee of meer gewonnen punten kun je toevoegen aan de creditmeter met de 'Take Win'-toets of verplaatsten naar 1 van de 40 spaarmeters met de 'Save'-toets. Ook kun je gewonnen punten verdubbelen of verliezen met de gamble-toets. 2 gewonnen credits kun je verhogen naar 5 (40% kans) of verliezen (60 % kans). Een autoholdfuntie is ingebouwd om gunstige combinaties automatisch vast te zetten, met de 'Reset'-toets kun je vastgezette rollen eventueel weer vrijgeven.

Wanneer je in totaal vier of meer punten op de 40 spaarmeters hebt, dan kun je het NoLose Bet5-spel spelen. Hiervoor wordt ook telkens 1 credit van je creditmeter gehaald, welke eerste gebruikt wordt om het beperkte basisspel te spelen. De beperking is dat de wintabel gelimiteerd wordt tot enkel de combinaties van 3 indentieke symbolen. win je niets dan verlies je ook niets en de NoLose-credit wordt dan na het nogmaals drukken op de 'Start'-toets toegevoegd aan de spaarmeter met het laagste puntenaantal en het bovenspel wordt gestart. Overigens is het ook mogelijk om met de 'Take Win'-toets de NoLose-credit via een automatisch 0/5 spel te vervijfvoudigen.

Nadat de NoLose-credit is toegevoegd aan een spaarmeter dan worden voor het Bet5-spel altijd 5 credits van de spaarmeters gehaald, voor het Bet1-spel 10 credits. De inzet wordt altijd van de hoogste meter(s) gehaald, maar gewonnen credits worden altijd als zodanig over alle spaarmeters verdeeld zodat de credits per meter zo dicht mogelijk bij elkaar liggen. Hierdoor kan het aantal credits in het bovenspel maximaal oplopen. Wanneer er echter in totaal 200 credits of meer op een enkele spaarmeter zijn verzameld dan verhuizen de punten van deze spaarmeter automatisch naar de creditmeter. Gewonnen punten die het aantal van 200 punten overschreiden gaan hier dus verloren. Punten in het bovenspel kunnen met de 'Collect'-knop naar de creditmeter worden gehaald. De spaarmeter van de hoogste meter worden het eerst gebuirkt. Mert de 'Choose Game'-toets kun je echter ook weer kiezen voor het Basisspel. Vanuit het basisspel kun je ook bij onvoldoende credits op de spaarmeters direct het NoLose Bet5 of Bet10 spel spelen door credits van je creditmeter naar de spaarmeters te verhuizen.

Specifiek voor het bovenspel is het 'streak-symbool'. Drie kriskras Streak symbolen geven maximaal 10 free spins naar een gegarandeerd winnende combinatie.

 
Big money game

De Big Money Game bestaat uit het Basisspel en het bovenspel waar gespeeld kan worden met een inzet van 5, 10 of 20 credits.

Wanneer je het spel start dan begin je standaard met het Basisspel. Twee of meer gewonnen punten kun je toevoegen aan de creditmeter met de 'Collect'-toets of verplaatsen naar 1 van de 40 spaarmeters met de 'Start'-toets. Ook kun je gewonnen punten verdubbelen of verliezen met de gamble-toets. Een autoholdfunctie is ingebouwd om gunstige combinaties automatisch vast te zetten, met de 'Reset'-toets kun je vastgezette rollen eventueel weer vrijgeven.

Wanneer je vier of meer punten op 1 of meer van de 40 spaarmeters hebt, dan kun je het Bet5-spel, bij voldoende punten het Bet10-spel of het Bet20-spel spelen. Hiervoor wordt ook telkens 1 credit van je creditmeter gehaald die eerst toegevoegd wordt aan een nieuwe spaarmeter of, indien alle spaarmeters in gebruik zijn, de laagste spaarmeter.

Bij het bovenspel zijn er 5 winlijnen actief. Specifiek voor het bovenspel is echter het 'bigmoney-wheel'. Dit wiel begint te draaien wanneer er tijdens het bovenspel crisscross 3 Z-BAR symbolen in beeld verschijnen. Bij Bet5 draait het 1x, bij Bet10 2x en bij Bet20 3x. Het symbool waarop het wiel stopt bepaalt wat er gewonnen kan worden. De rollen beginnen te draaien en stoppen op een willekeurige winnende combinatie waar dat betreffende symbool deel van uit maakt.

De inzet wordt altijd van de hoogste meter(s) gehaald plus 1 credit van de laagste meter, gewonnen credits worden altijd in verhouding tot de ingezette credits over de spaarmeters verdeeld. Wanneer er 200 credits of meer op een spaarmeter zijn verzameld dan verhuizen de punten van die spaarmeter automatisch naar de creditmeter.

Gewonnen punten die het aantal van 200 overschrijden gaan hier niet verloren. Punten in het bovenspel kunnen met de Collect-knop naar de creditmeter worden gehaald. De spaarmeter van de hoogste meter worden het eerst gebruikt. Met de 'Choose Game'-toets kun je echter ook weer kiezen voor het Basisspel.

 
Breakout

De Breakout bestaat uit het Basisspel en het bovenspel waar gespeeld kan worden met een inzet van 5 of 10 credits.

Wanneer je het spel start dan begin je standaard met het Basisspel. Twee of meer gewonnen punten kun je toevoegen aan de creditmeter met de 'Collect'-toets of verplaatsen naar 1 van de 40 spaarmeters met de 'Start'-toets. Ook kun je gewonnen punten verdubbelen of verliezen met de gamble-toets. Twee credits kunnen echter verhoogd worden tot 5 credits (40% kans) of verloren (60% kans). Een autoholdfunctie is ingebouwd om gunstige combinaties automatisch vast te zetten, met de 'Reset'-toets kun je vastgezette rollen eventueel weer vrijgeven.

Wanneer je vier of meer punten op 1 of meer van de 40 spaarmeters hebt, dan kun je het Bet5-spel, bij voldoende punten het Bet10-spel spelen. Hiervoor wordt ook telkens 1 credit van je creditmeter gehaald die eerst toegevoegd wordt aan een nieuwe spaarmeter of, indien alle spaarmeters in gebruik zijn, de laagste spaarmeter.

Bij het bovenspel zijn er 5 winlijnen actief. Bij Bet10 tellen ook de ballen mee die bij diverse symbolen staan afgebeeld. 3 Crisscross ballen in beeld starten het 'schietspel'. Hier zijn tot 480 credits te verdienen. Telkens wanneer je op een waarde stopt met een pijl dan ga je een niveau hoger in het spel en win je meer punten.

De inzet wordt altijd van de hoogste meter(s) gehaald plus 1 credit van de laagste meter, gewonnen credits worden altijd in verhouding tot de ingezette credits over de spaarmeters verdeeld. Wanneer er 200 credits of meer op een spaarmeter zijn verzameld dan verhuizen de punten van die spaarmeter automatisch naar de creditmeter.

Gewonnen punten die het aantal van 200 overschrijden gaan hier niet verloren. Punten in het bovenspel kunnen met de Collect-knop naar de creditmeter worden gehaald. De spaarmeter van de hoogste meter worden het eerst gebruikt. Met de 'Choose Game'-toets kun je echter ook weer kiezen voor het Basisspel.

 
Kameleon

De Kameleon bestaat uit het Basisspel en het Bovenspel waar gespeeld kan worden met een inzet van 5 of 10 credits.

Wanneer je het spel start dan begin je standaard met het Basisspel. Twee of meer gewonnen punten kun je toevoegen aan de creditmeter met de 'Take Win'-toets of verplaatsen naar 1 van de 40 spaarmeters met de 'Start'-toets. Ook kun je gewonnen punten verdubbelen of verliezen met de gamble-toets. Twee credits kunnen echter verhoogd worden tot 5 credits (40% kans) of verloren (60% kans). Een autoholdfunctie is ingebouwd om gunstige combinaties automatisch vast te zetten, met de 'Reset'-toets kun je vastgezette rollen eventueel weer vrijgeven.

Wanneer je vier of meer punten op 1 of meer van de 40 spaarmeters hebt, dan kun je het Bet5-spel, bij voldoende punten het Bet10-spel spelen. Hiervoor wordt ook telkens 1 credit van je creditmeter gehaald die eerst toegevoegd wordt aan een nieuwe spaarmeter of, indien alle spaarmeters in gebruik zijn, de laagste spaarmeter.

Bij het bovenspel zijn er 5 winlijnen actief. Bij Bet10 tellen ook de kleuren mee die achter alle symbolen staan afgebeeld en hiervoor geldt een extra wintabel. Op de middelste rol in het bovenspel bevindt zich het 'Kameleonsymbool' Dit symbool telt voor ieder ander symbool, maar tevens voor iedere kleur bij Bet10.

De inzet wordt altijd van de hoogste meter(s) gehaald plus 1 credit van de laagste meter, gewonnen credits worden altijd in verhouding tot de ingezette credits over de spaarmeters verdeeld. Wanneer er 200 credits of meer op een spaarmeter zijn verzameld dan verhuizen de punten van die spaarmeter automatisch naar de creditmeter.

Gewonnen punten die het aantal van 200 overschrijden gaan hier niet verloren. Punten in het bovenspel kunnen met de Collect-knop naar de creditmeter worden gehaald. De spaarmeter van de hoogste meter worden het eerst gebruikt. Met de 'Choose Game'-toets kun je echter ook weer kiezen voor het Basisspel.

 
Super joker

De Super Joker bestaat uit het Basisspel en het Bovenspel waar gespeeld kan worden met een inzet van 5, 10 of 20 credits.

Wanneer je het spel start dan begin je standaard met het Basisspel. Twee of meer gewonnen punten kun je toevoegen aan de creditmeter met de 'Take Win'-toets of verplaatsen naar 1 van de 10 spaarmeters met de 'Save'-toets. Ook kun je gewonnen punten verdubbelen of verliezen met de head/tail-toetsen. Een autoholdfunctie is ingebouwd om gunstige combinaties automatisch vast te zetten, met de 'Reset'-toets kun je vastgezette rollen eventueel weer vrijgeven.

Wanneer je vier of meer punten op 1 of meer van de 10 spaarmeters hebt, dan kun je het Bet5-spel, bij voldoende punten het Bet10-spel of het Bet20-spel spelen. Hiervoor wordt ook telkens 1 credit van je creditmeter gehaald die eerst toegevoegd wordt aan een nieuwe spaarmeter of, indien alle spaarmeters in gebruik zijn, de laagste spaarmeter.

Bij het bovenspel zijn er afhankelijk van de inzet 5, 10 of 20 winlijnen actief. Het is ook mogelijk om credits van je creditmeter te verhuizen naar de spaarmeters om zodoende het bovenspel te spelen.

De inzet wordt altijd van de hoogste meter(s) gehaald plus 1 credit van de laagste meter, gewonnen credits worden altijd in verhouding tot de ingezette credits over de spaarmeters verdeeld. Wanneer er in totaal 1000 credits of meer op de Total-meter staan, dan worden de credits automatisch van die spaarmeter(s) verhuisd naar de creditmeter waardoor het totaal weer beneden 1000 credits komt. Punten in het bovenspel kunnen met de Take win-knop naar de creditmeter worden gehaald. De spaarmeter van de hoogste meter worden het eerst gebruikt. Met de 'Change bet'-toets kun je echter ook weer kiezen voor het Basisspel.

 
Silver streak

De Silverstreak bestaat uit 3 verschillende spelonderdelen, het Basisspel, het Bet5-spel en het Bet10-spel.

Wanneer je het spel start dan begin je standaard met het Basisspel. Twee of meer gewonnen punten kun je toevoegen aan de creditmeter met de 'Take Win'-toets of verplaatsen naar 1 van de 40 spaarmeters met de 'Save'-toets. Ook kun je gewonnen punten verdubbelen of verliezen met de gamble-toets. 2 gewonnen credits kun je verhogen naar 5 (40% kans) of verliezen (60% kans). Een autoholdfunctie is ingebouwd om gunstige combinaties automatisch vast te zetten, met de 'Reset'-toets kun je vastgezette rollen eventueel weer vrijgeven.

Wanneer je vier of meer punten op minimaal 2 van de 40 spaarmeters hebt, dan kun je het Bet5-spel, bij voldoende punten het Bet10-spel spelen. Hiervoor wordt ook telkens 1 credit van je creditmeter gehaald.

Deze credit wordt dan toegevoegd aan de meter met het laagste puntenaantal. Specifiek voor het bovenspel is het 'streak-symbool'. Dit symbool vervangt op zijn positie ieder ander symbool dat op de andere rollen in beeld is, indien dit leidt tot een winnende criss-cross combinatie. Bij Bet5 telt alleen het 'streaksymbool' op de middelste rol, bij Bet10 telt dit op alle drie de rollen.

Voor het Bet5-spel worden altijd 5 credits van de meters gehaald, voor het Bet10-spel 10 credits. De inzet wordt altijd van de hoogste meter(s) gehaald, maar gewonnen credits worden altijd zodanig over alle spaarmeters verdeeld zodat de credits per meter zo dicht mogelijk bij elkaar liggen. Hierdoor kan het aantal credits in het bovenspel maximaal oplopen. Wanneer er echter in totaal 200 credits of meer op de gezamenlijke spaarmeters zijn verzameld dan verhuizen de punten van de hoogste spaarmeter automatisch naar de creditmeter. Gewonnen punten die het aantal van 200 overschrijden gaan hier dus niet verloren. Punten in het bovenspel kunnen met de 'Collect'-knop naar de creditmeter worden gehaald. De spaarmeter van de hoogste meter worden het eerst gebruikt. Met de 'Choose Game'-toets kun je echter ook weer kiezen voor het Basisspel.

 
Bubbles

De Bubbles bestaat uit het Basisspel en het Bovenspel waar gespeeld kan worden met een inzet van 5, 10,20 of 40 credits.

Wanneer je het spel start dan begin je standaard met het Basisspel. Twee of meer gewonnen punten kun je toevoegen aan de creditmeter met de 'Take Win'-toets of verplaatsten naar 1 van de 40 spaarmeters met de 'Start'-toets. Ook kun je gewonnen punten verdubbelen of verliezen met de gamble-toets. Twee credits (1 bes op rol 1) worden altijd automatisch met een 50% kans gegokt en dus verdubbeld of verloren. Een autoholdfunctie is ingebouwd om een gunstige combinaties automatisch vast te zetten, met de 'Reset'-toets kun je vastgezette rollen eventueel weer vrijgeven.

Wanneer je vier of meer punten op 1 of meer van de 40 spaarmeters hebt, dan kun je het Bet5-spel, bij voldoende punten het 'Bet10, Bet20, of Bet40-spel spelen. Hiervoor wordt ook telkens 1 credit van je creditmeter gehaald die eerst toegevoegd wordt aan een nieuwe spaarmeter of, indien alle spaarmeter in gebruik zijn, de laagste spaarmeter.

Bij Bet-20 en Bet-40 zijn respectievelijk minimaal 2 en 4 actieve potten vereist om te kunnen spelen. Bij het bovenspel zijn er 5 wijnlijnen actief.

De inzet wordt altijd van de hoogste meter(s) gehaald plus 1 credit van de laagste meter, gewonnen credits worden altijd zodanig over de meters verdeeld dat er zoveel mogelijk meters in gebruik blijven. Wanneer er 200 credits of meer op een spaarmeter zijn verzameld dan verhuizen de punten van die spaarmeter automatisch naar de creditmeter. Gewonnen punten die het aantal van 200 overschrijden gaan hier niet verloren. Punten in het bovenspel kunnen met de Collect-knop naar de creditmeter worden gehaald. De spaarmeter van de hoogste meter worden het eerst gebruikt. Met de 'Choose Game'-toets kun je echter ook weer kiezen voor het Basisspel.

 
Random flashback

De Random Flashback bestaat uit een Basisspel en een Bovenspel.

Wanneer je het spel start dan begin je standaard met het Basisspel. Gewonnen punten kun je toevoegen aan je Creditmeter of aan 1 van de 4 potten. De Winbank toont het totaal aantal punten in de potten. 200 punten in het Basisspel (3 sterren) gaan overigens direct naar de Creditmeter. Een Bes op 1 rol geeft 2 punten, maar deze worden automatisch gegokt, d.w.z. verdubbeld of verloren.

In het basisspel speel je op 1 winlijn, met uitzondering van het ster-symbool, dat kriskras telt. Hierop valt een mystery-prijs. Een autoholdfuntie is ingebouwd om bepaalde combinaties vast te zetten, met de 'Reset'-toets kun je vastgezette rollen weer vrijgeven.

Wanneer je vier of meer punten op de Winbank hebt, dan speel je automatisch het Bovenspel. Hiervoor wordt ook 1 credit van je Creditmeter gehaald. Indien gewenst kun je overigens met de 'Choose Game'-toets ook kiezen om het basisspel te blijven spelen om daarna op een zelf te kiezen moment het bovenspel te spelen of (een deel van) de credits naar de creditmeter te halen.

Voor het Bovenspel worden dus in totaal altijd 5 credits van je meters gehaald. De potten zijn gelimiteerd op 999 credits. Bij het bereiken van een pot-maximum verhuizen de credits van die bewuste pot automatisch naar de Creditmeter. Heb je geen credits meer op de Creditmeter, maar wel op de Winmeter, dan kun je met de 'CHoose Pot'-toets een pot kiezen en de credits daarvan verhuizen naar de Creditmeter om zodoende het bovenspel te vervolgen. Verplaats je alle credits van de Winbank naar de Creditmeter, dan vervolg je met het Basisspel.

 
Top deck

De Top Deck is een spel met heel veel mogelijkheden.

Met het rollenspel kan naast de uitgebreide wintabel-prijzen ook kans gemaakt worden op het Feature-spel. Gewonnen prijzen kunnen worden toegevoegd aan de winmeter, maar met de gamble/start toets kan ook geprobeerd worden de winst telkens te verdubbelen.

Bij 16 credits krijg je bij verlies toch altijd nog 10 credits als troostprijs, ditzelfde geldt wanneer bij 80 credits. Deze worden dan automatisch aan je winmeter toegevoegd. Wanneer je op je winmeter minimaal 40 credits hebt verzameld dan licht de SuperGamble toets op. Hiermee kun je, afhankelijk van het aantal credits op je winmeter, 40, 80 of 100 credits inzetten en verhogen tot respectievelijk 80, 150 of 200 credits. Hoeveel credits je inzet en hoe vaak je het spel speelt bepaal je zelf. Bij winst worden de credits automatisch toegevoegd aan de creditmeter. Op alle rollen bevinden zich ExtraStart symbolen. Hiermee wordt een herkansing van het rollenspel verworven, waarbij reeds opgelichte feature-symbolen aan blijven.

Feature-spel

Drie Feature-symbolen op de winlijn start het TopDeck-feature-spel. Dit is een spel met heel veel opties op een LowDeck en een TopDeck. Via de Symbolen TopDeck en LowDeck ga je van het ene 'deck' naar het andere. Af en toe licht Stop'n Feature op en lichten de symbolen in langzamer tempo op zodat je kunt kiezen waar deze op moet gaan stoppen.

Bonus spaarspel

Verzamel Red, Green, Silver en Gold symbolen en win 20, 50, 100 of 200 credits. Wanneer het spel op een van deze symbolen stopt dan krijg je een Repeat Bet om nog meer van die symbolen te verzamelen. Repeat Bet gaat net zolang door totdat je op NO stopt. De kans op YES of NO is altijd 50%.

Repeat Bet

Wanneer je in het feature-spel LowDeck zelf op de Repeat Bet stopt dan licht de Repeat Bet-knop op. Deze kun je gebruiken om het feature-spel opnieuw te starten, maar je kunt deze ook gebruiken om 50% kans te maken een winnende combinatie in het rollenspel opnieuw te behalen.

Extra

Bij stoppen op de positie Extra op LowDeck licht een Extra op onder de Pot-meter. Een Extra wordt automatisch gebruikt om de volgende features te herhalen en dooft dan; Gewonnen Red, Green, Silver of Gold symbool, Climb (van 4 naar 8 credits), 20 credits op TopDeck (extra 20), Superwin (herstart na NO), Pot (4 extra credits), Super Nudgespel (na een Stop vervolgt het spel alsnog). Er wordt overigens telkens maximaal 1 Extra per keer gebruikt voor vorenstaande. Wanneer je 3 Extra's hebt verzameld zonder deze te gebruiken dan win je 200 credits.

Pot

De Pot start altijd op 40 credits en wordt telkens met 4 verhoogd wanneer je in het feature-spel LowDeck op het Pot+ symbool stopt. Op het TopDeck kun je met Pot WIN de credits van de Pot binnenhalen. Climb Het climb-spel wordt bijna net zo gespeeld als het gamble-spel, alleen verdubbeld de 8 niet naar 16 maar stap je na elke succesvolle kans telkens een trede verder naar het maximum van 200 credits. Eenmaal vergaarde punten verlies je hier echter niet wanneer je mis gokt. Super Win Bij het Super Win-spel draaien de rollen naar een willekeurige winnende 3 rollen combinatie. De Repeat Bet feature wordt actief en zolang je YES weet te kiezen herhaalt het Super Win-spel zichzelf en kan een onbeperkt aantal punten worden verdiend.

Super Nudges

Wanneer op Super Nudge gestopt wordt dan start het Super Nudge-spel. Na drukken op de stop-knop worden 1, 2 of 3 nudges verdiend. Daarna kan doorgespaard worden tot maximaal 8 nudges. Het aantal nudges bepaalt het totaal aantal posities dat de rollen verplaatst kunnen worden om naar een winnende combinatie te kunnen stappen. Wat het maximaal aantal behaalbare punten is kun je zien op de Gamble feature rechts onder in beeld. Die punten neem je door op de Auto Nudge-knop te drukken. Je kunt ook proberen de rollen naar een gunstiger positie te spelen, maar telkens wanneer je op de startknop druk gaat er 1 nudge van het beschikbare aantal af.

Let op! Gespaarde features vervallen wanneer je van dit spel naar een ander gaat.

 
Double dutch

De Double dutch bestaat uit 4 verschillende spelonderdelen: het basisspel, het 5-spel, het 10-spel en het 20-spel.

Wanneer je het spel start dan begin je standaard met het basisspel. Vier of meer gewonnen punten kun je toevoegen aan de creditmeter met de 'Take Win'-toets of verplaatsen naar 1 van de 5 spaarmeters met de 'Save'-toets. Twee punten worden verplicht gegokt, d.w.z. verdubbeld of verloren.

In het basisspel speel je op 1 winlijn, met uitzondering van het ster-symbool, dat kriskras telt. Een autoholdfunctie is ingebouwd om gunstige combinaties vast te zetten, met de 'Reset'-toets kun je vastgezette rollen weer vrijgeven.

Wanneer je vier of meer punten op 1 of meer van de 4 meters hebt, dan kun je het 5-spel spelen. Hiervoor wordt ook 1 credit van je creditmeter gehaald. Deze credit wordt dan toegevoegd aan de meter met het laagste puntenaantal.

Voor het 5-spel worden altijd 5 credits van de meters gehaald. Gewonnen credits in het 5-spel worden evenredig naar de inzet per meter verdeeld over de meters. Wanneer er 200 credits op een spaarmeter zijn verzameld dan verhuizen deze automatisch naar de creditmeter. Gewonnen punten die het aantal van 200 overschrijden gaan verloren. Staan er minder dan 4 credits op de meters, dan is het mogelijk om middels de startknop credits van je creditmeter naar de spaarmeters te verplaatsen om zodoende het 5-spel te vervolgen. Met de 'Choose Game'-toets kun je echter ook weer kiezen voor het basisspel. Het 10-spel en het 20-spel is in principe gelijk aan het 5-spel, echter bedraagt de inzet per spelronde geen 5 maar respectievelijk 10 of 20 punten.

Het 5-, 10- en 20-spel bestaat uit een standaard wintabel waarbij diverse kriskras combinaties een aantrekkelijke speelwinst kunnen opleveren. Veel meer is echter te verdienen in het Diamond-spel. Telkens wanneer je dit deel van het spel speelt, verhoogt een Double Diamond symbool beurtelings de beide bonusmeters boven in beeld met 10 punten. Die meters staan bij aanvang van het spel altijd minimaal op 400 punten. Telkens wanneer een veelvoud van 200 punten wordt bereikt dan wordt de bijbehorende Games-meter verhoogd. Dit tot maximaal 5 (1000 punten). Heb je 3 Double Diamond symbolen op de winlijn (5-spel) of op 1 van de 5 winlijnen (10-spel) of kriskras (20-spel), dan start het Diamond-spel. De bonusmeter met de hoogste score bepaalt hoe vaak je het Diamond-spel kunt spelen. Telkens wanneer je dit speelt maak je kans op de prijzen zoals op de diamant staat aangegeven. Alle vlakken beginnen te knipperen en met de starttoets stop je op 1 van de vlakken met een getal. Het is echter mogelijk dat ook het vlak met de tekst 'Change' oplicht. In dat geval verhuis je van de blauwe naar de gele diamant waarop nog meer punten zijn te verdienen.

contact