Speluitleg
 

1.
Blackjack
2.
Roulette
3.
Poker
 

 
Blackjack

Black Jack is de casino-versie van het spel 'Een-en-twintigen'. Het belangrijkste doel van dit spel is om zo dicht mogelijk bij een puntentotaal van 21 uit te komen.

Inzetten

Je kunt je inzet plaatsen door een fiche van de rand van de tafel te nemen en deze (met een muisklik) op 1 of meer van de 3 boxen te plaatsen. Wanneer je inzet geplaatst is klik je op de Deal knop op de tafelrand om het spel te starten. Later, wanneer de ronde afgelopen is, kun je met de Rebet knop je inzet herhalen of je kunt de tafel schonen om een nieuwe inzet te kiezen door op de Clear knop te klikken. Herhalen van een inzet is overigens alleen mogelijk indien het aanwezige tegoed dit toelaat. Inzetten zijn bovendien gelimiteerd zoals op de speeltafel aangegeven.

Kaarten

Het spel wordt gespeeld met 6 sets speelkaarten van elk 52 stuks. Alle kaarten worden aan het begin van het spel geschud en worden opnieuw geschud wanneer minder dan 25% van de beschikbare kaarten over is aan het begin van een volgende spelronde. Kaarten met afbeeldingen (Boer, Vrouw, Heer) zijn 10 punten waard. Kaarten 2 - 10 hebben de waarde die zij aangeven (2 - twee punten enz.). En de aas is of 1 of 11 punten waard (bepalend is welke waarde het dichst de 21 benadert maar daar niet overheen gaat).

Het spelen van het spel

Nadat op de Deal knop is gedrukt krijg je twee kaarten op elke box waarop je een inzet hebt geplaatst en de dealer krijgt 1 kaart. Je wordt gevraagd om een beslissing te nemen om een extra kaart te nemen hit of om te passen stand. Afhankelijk van de spelsituatie wordt je tevens gevraagd om je inzet te verdubbelen double om je kaarten te splitsen split of om je inzet te verzekeren insurance. (deze functies worden hierna nog nader uitgelegd). De box waarvoor je gevraagd wordt een beslissing te nemen wordt aangegeven met een pijl erboven. In sommige gevallen is een beslissing voor de hand liggend (bijvoorbeeld wanneer je BlackJack, 21 punten of meer hebt) en vervolgt het spel automatisch.

De totaalscore in een box wordt eronder weergegeven. Soms kun je hier een dubbele score aantreffen, bijvoorbeeld "9/19". Dat betekent dat 1 van de kaarten een aas is en dat de score de 21 niet overschrijdt, dit heet een "soft" hand. De laagste waarde geeft aan dat je nog veilig minimaal een kaart kunt nemen zonder de 21 punten te overschrijden. "BJ" onder de box betekent dat je Black Jack hebt. Black Jack is 21 punten met de eerste twee gedeelde kaarten. Dit betekent dat het of een Aas + 10 is of een Aas + afbeeldingskaart (Boer, Vrouw, Heer) met een willekeurig symbool en in willekeurige volgorde.

Hit Door hierop te drukken wordt een extra kaart ontvangen voor de spelende box.

Stand Door hierop te drukken verlaat je de spelende box en ga je naar de volgende. (indien van toepassing)

Double Deze knop is alleen beschikbaar indien met de in eerste instantie gedeelde twee kaarten een puntentotaal is gehaald van 9, 10 of 11 en je saldo toereikend is. Double is ook mogelijk wanneer er een dubbele score van 9/19 of 10/20 is. Door op de Double knop te drukken wordt je inzet verdubbeld en krijg je nog slechts 1 kaart van de dealer. Deze laatste kaart wordt 90 graden gedraaid ten op zichte van de eerste twee neergelegd.

Split is alleen toegestaan wanneer de eerste twee ontvangen kaarten van gelijke waarde zijn (3 en 3, Vrouw en Vrouw enz) en het saldo toereikend is. Na splitsen wordt eenzelfde inzet bij de tweede kaart geplaatst. Iedere afzonderlijke inzet hoort dan bij de afzonderlijke kaarten. De beide kaarten worden vanaf dan gespeeld als twee aparte spelen. Wanneer je twee azen splitst dan ontvang je slechts 1 aanvullende kaart na Deal. Splitsen maakt het krijgen van BlackJack overigens onmogelijk, een BlackJack-combinatie telt hier gewoon voor 21 punten.

Insurance wordt alleen aangeboden wanneer de eerste kaart van de dealer een Aas is. Het is alleen mogelijk om Insurance toe te passen voordat je op Hit, Double of Split klikt. Insurance is niet moeglijk wanneer je BlackJack hebt. Insurance houdt in dat er een extra inzet wordtgeplaatst op de insurance-lijn ter hoogte van de helft van de oorspronkelijke inzet. Wanneer de dealer dan BlackJack heeft dan wordt je insurance-inzet 2x uitbetaald en compenseer je hiermee het verlies van je verloren inzet. Wanneer de dealer geen BlackJack heeft dan gaat de insurance-inzet verloren.

Wanneer je klaar bent met alle boxen waarop je speelt, dan is de dealer aan de beurt Deze neemt kaarten totdat 17 punten (inclusief "soft" hand) of meer punten zijn bereikt.

Uitbetalingen

- Wanneer je BlackJack hebt krijg je anderhalf maal je inzet uitbetaald, tenzij de dealer ook BlacJack heeft, dan is het "push" (je ontvangt niets maar behoudt je inzet)
- Wanneer je score 21 of minder maar meer dan die van de dealer is, win je eenmaal je inzet.
- Wanneer je score 21 of minder is en die van de dealer is hoger dan 21, win je eenmaal je inzet.
- Wanneer je score 21 of minder is en gelijk aan die van de dealer, dan is het "push". Je behoudt je inzet.
- Wanneer je score hoger dan 21 is dan verlies je je inzet (ook wanneer de score van de dealer hoger is dan 21).
- Wanneer je score lager is dan 21 en minder dan die van de dealer (die ook 21 of minder heeft), dan verlies je je inzet.

Verloren inzetten gaan richting de dealer. Wanneer het "push" is blijft de inzet staan. Gewonnen bedragen worden naast de inzetten geplaatst.

Wanneer alle inzetten zijn uitbetaald heb je de mogelijkheid om de inzet te herhalen Rebet (mits saldo toereikend is) of om de tafel te schonen Clear en een nieuwe inzet te plaatsen.

 
Roulette

Bij het Roulettespel is het de kunst om te voorspellen waar het balletje zal vallen en door corresponderende inzetten te plaatsen op de vele verschillende velden op de tafel. Door het juiste nummer te voorspellen, verdien je een uitbetaling op je inzet. Er zijn vele varianten op het Roulettespel. De hier aangeboden versie – Europese Roulette -, heeft een aanvullende tafellayout die het mogelijk maakt om meer gecompliceerde inzetten ineens te plaatsen, de zogenaamde "Announced bets", "Series" en het "Burenspel".

Inzetten

Inzetten zijn aan tafelmaxima gebonden. Je vindt de maximale inzet per soort inzet door met je muis over het bordje met de titel 'Roulette' op de roulette-tafel te bewegen.

Je eerste inzet plaats je door één van de beschikbare chips op de rand van de tafel te selecteren en deze (met een muisklik) te plaatsen op een nummer, kleur, of een groep van nummers op de Roulettetafel (inzetmogelijkheden worden hieronder nader beschreven). Wanneer je klaar bent met inzetten klik je op de Spin knop op de tafelrand om de spelronde te starten en de Roulettecilinder te laten draaien. Later, wanneer de ronde is afgelopen, kun je je inzet herhalen door op de Rebet knop te klikken of je klikt op de Clear knop om de tafel leeg te maken en opnieuw in te zetten. De Rebet knop is alleen beschikbaar wanneer er voldoende saldo aanwezig is. Normaal gesproken kun je net zoveel inzetten plaatsen als je wilt, totdat het tafelmaximum is bereikt.

Er zijn verschillende inzetmogelijkheden in het Roulettespel met de daarbij behorende uitbetalingen:

Inzetmogelijkheden


1-18 of 19-36

Een fiche wordt geplaatst op het 1-18 of het 19-36 veld. Deze inzet omvat het totaal van de betreffende 18 nummers. De uitbetaling is 1:1. Wanneer de 0 valt gaat de inzet verloren. Max. inzet 10,00 Euro.

Even of Oneven

Een fiche wordt geplaatst op het even of het oneven veld. Deze inzet omvat het totaal van 18 even of oneven nummers op de tafel. De uitbetaling is 1:1. Wanneer de 0 valt gaat de inzet verloren. Max. inzet 10,00 Euro.

Rood of Zwart

Een fiche wordt geplaatst op het rode of het zwarte veld. Deze inzet omvat het totaal van 18 rode of zwarte nummers op de tafel. De uitbetaling is 1:1. Wanneer de 0 valt gaat de inzet verloren. Max. inzet 10,00 Euro.

Dozijnen

Een fiche wordt geplaatst op 1e 12, 2e 12, of 3e 12; (eerste, tweede of derde dozijn). Deze inzet betreft de corresponderende 12 nummers. De uitbetaling is 2:1. Wanneer de 0 valt gaat de inzet verloren. Max. inzet 5,00 Euro.

Kolommen

Een fiche wordt geplaatst op een veld gemarkeerd als 2 to 1 helemaal onderaan de tafel. Deze inzet omvat alle 12 nummers in de corresponderende kolom. De uitbetaling is 2:1. Wanneer de 0 valt gaat de inzet verloren. Max. inzet 5,00 Euro.

Zestal

Een fiche wordt geplaatst op de rechter grenslijn die de nummers 1-36 omlijnt en waar deze samenkomt met de lijn die die twee rijen van drie nummers van elkaar scheidt. Deze inzet omvat beide rijen van 3 nummers, in totaal dus 6 nummers. De uitbetaling is 5:1. Max. inzet 3,00 Euro.

Viertal

Een fiche wordt geplaatst op de kruising van 4 nummers. De inzet omvat alle 4 de nummers. De uitbetaling is 8:1. Max. inzet 2,00 Euro.

Drietal

Een fiche wordt op de rechter grenslijn die de nummers 1-36 omlijnt en aan een enkel nummer grenst geplaatst of bovenin waar de 0 samenkomt met de 1 en de 2 of daar waar de 0 samenkomt met de 2 en de 3. Deze inzet omvat 3 nummers. De uitbetaling is 11:1. Max. inzet 1,50 Euro.

Split

Een fiche wordt geplaatst op de scheidslijn van twee nummers. Deze inzet omvat de 2 betreffende nummers. De uitbetaling is 17:1. max. inzet 1,00 Euro.

Straight

Een fiche wordt op een enkel nummer geplaatst, 0-36. Deze inzet betreft enkel het betreffende nummer. De uitbetaling is 35:1. Max. inzet 0,50 Euro.

De Series

Je kunt ook een “Series” spelen op de extra ovaal op de tafellayout, wanneer je verwacht dat het balletje op een bepaald deel van de cylinder terecht zal komen. Op de ovaal zijn de nummers in dezelfde volgorde weergevan als in de roulette-cylinder. De uitbetaalverhoudingen hier zijn in dezelfde als vorenstaand omschreven.

0/2/3 Series

Dit is een grote serie waar je 9 identieke fiches inzet om 7 eerdergenoemde inzetten te combineren, waarbij je speelt op de volgende combinaties: 0/2/3, 4/7, 12/15, 18/21, 19/22, 25/29 and 32/35 (een dubbele inzet wordt geplaatst op 0/2/3 en 25/29). Max. inzet 6,30 Euro.

0-Spiel

Het 0-Spiel wordt gespeeld door 4 identieke inzetten te plaatsen op de volgende nummercombinaties: 0/3, 12/15, 26 en 32/35. Max. inzet 6,30 Euro.

5/8 Series

Dit is een kleine serie waarbij 6 identiek inzeten worden geplaatst op 6 eerdergenoemde inzetcombinaties. Een inzet wordt geplaatst op de voglende nummercombinaties: 5/8, 10/11, 13/16, 23/24, 27/30 en 33/36. Max. inzet 6,00 Euro.

Orphelins

Je speelt orphelins met 5 fiches voor de volgende nummercombinaties: 1, 6/9, 14/17, 17/20 and 31/34. Max. inzet 2,50 Euro.

Het burenspel

Buren-inzetten omvatten nummers die naast elkaar liggen op de roulette-cylinder. In Europese roulette is het aantal nummers waarop ingezet wordt altijd 5 en gelijk aan het gekozen nummer en de aan weerszijden gelegen vier nummers (twee aan elke zijde). Bijvoorbeeld, wanneer je kiest voor 1 buren, dan speel je in feite op: 16, 33, 1, 20 en 14. Wanneer je een inzet plaatst op een nummer plus buren en 1 van de nummers wint, dan wordt 1/5 van je inzet (in feite gewoon 1 van je 5 inzetten) op het winnende nummer geplaatst. Een uitbetaling wordt dan ook gewoon 35:1. Max. inzet 2,50 Euro.

Het spelen van het spel

Nadat alle inzetten zijn geplaatst en de Spin (of Rebet) knop is ingedrukt, start de cylinder te draaien in de ene richting en het balletje in de tegenovergestelde richting. Nadat de cylinder is begonnen te draaien kan er niet meer ingezet worden. Wanneer een bal stil is komen te liggen, wordt het corresponderende nummer op de tafel aangewezen door een zogenaamde “dolly”. Het winnende nummer, de winnende kleur en of het een even of oneven nummer betreft wordt door de dealer uitgesproken. Het winnende nummer wordt bovendien zichtbaar gemaakt op het display rechts boven de speeltafel. Het display heeft drie verschillende lijnen waarop de rode en de zwarte nummers zichtbaar zijn, de nul heeft een eigen (middelste) lijn.

Verloren inzetten bewegen richting de roulette-cilinder naar de dealer. Daarna worden de winnende inzetten uitbetaald en gewonnen bedragen worden bij de betreffende inzetten geplaatst.

Nadat alle inzetten uitbetaald zijn wordt de mogelijkheid geboden om de vorige inzet te herhalen of om de tafel te schonen en een nieuwe inzet te plaatsen.

 
Poker

Caribbean Stud Poker is een variant op het traditionele poker. Het doel is om een betere combinatie van 5 kaarten te krijgen dan de dealer

Inzetten

Dit spel kan gespeeld worden met alleen de middelste box. De inzet vind plaats door een van de beschikbare chips op de rand van de tafel te selecteren en deze (met een muisklik) op het “Ante” veld van de centrale box te leggen. Daarna kun je desgewenst een inzet plaatsen voor de bonus, door op de sleuf boven het Ante-veld te klikken. Wanneer de inzet gemaakt is, druk je op de Deal knop op de rand van de tafel om het spel te starten. Later, nadat de ronde is afgelopen, kun je de inzet herhalen door op de Rebet knop te drukken of de tafel schoonmaken door op de Clear knop te drukken om een nieuwe inzet te kiezen. De Rebet-knop is alleen beschikbaar wanneer er voldoende tegoed is om de vorige inzet te kunnen herhalen en wanneer er na inzetten tenminste tweemaal zoveel tegoed op de tegoedmeter(s) beschikbaar blijft dan de Ante-inzet, anders is het namelijk niet mogelijk om je inzet te verhogen tijdens de spelronde en zul je de tafel moeten schoonmaken met de Clear-knop of speeltegoed bijkopen. De inzetten op de speeltafel zijn gelimiteerd volgens de min/max inzetregels die op de tafel staan aangegeven.

Kaarten

Het spel wordt gespeeld met 6 series van 52 kaarten. De kaarten worden elke ronde opnieuw geschud. De kaartvolgorde van hoog naar lag is: Aas, Heer, Vrouw, Boer, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Er zijn negen zogenaamde “High Card” combinaties in het spel Caribbean Stud Poker, onderstaand omschreven op volgorde van laag naar hoog.

High Card.

Vijf kaarten die geen speciale combinaties vormen. De hoogste kaart bepaalt de hoogte van je hand. Wanneer zowel speler als dealer een Aas/Heer tussen hun kaarten hebben, dan bepaalt de derde, vierde of vijfde kaart de waarde van de hand.

One Pair.

Twee kaarten met dezelfde waarde (bijvoorbeeld: Vrouw, Vrouw, 8, 3, 5). Wanneer ook de dealer een paar heeft, dan bepaald de waarde van het paar de winnaar. Zijn beide paren gelijk in waarde (dealer heeft dezelfde combinatie), dan bepaalt de waarde van de derde, vierde of vijfde kaart de winnaar.

Two Pair.

Twee paar kaarten met dezelfde waarde (forbijvoorbeeld: 2, 2, Heer, Heer, Boer). Wanneer ook de dealer twee paren heeft, dan is het hoogste paar beslissend, tenzij de dealer dezelfde waarde heeft. In dat geval bepaalt de hoogte van het tweede paar de winnaar, wanneer zowel speler als dealer twee paar kaarten hebben met dezelfde waarde, dan beslist de vijfde kaart.

Three of a Kind.

Drie kaarten met dezelfde waarde (for example, 7, 7, 7, Heer, 10). In geval speler en dealer beide drie kaarten met gelijk waarde hebben dan bepaalt de waarde van de drie kaarten de winnaar, is deze gelijk dan bepaalt de waarde van de vierde of de vijfde kaart de winnaar.

Straight.

Vijf kaarten die elkaar in hoogte opvolgen (straat), ongeacht hun kleur of symbool (bijvoorbeeld: Schoppen Boer, Ruiten 10, Harten 9, Ruiten 8, Klaver 7). Een aas kan zowel de hoogste kaart zijn (boven de Heer) als de laagste kaart (onder de 2). In het geval zowel de speler als de dealer een Straight hebben, dan beslist de hoogst kaart.

Flush.

Vijf kaarten van dezelfde soort die evenwel geen straat vormen (bijvoorbeeld: Schoppen Heer, 9, 7, 5 en 4). De hoogste kaart beslist ingeval speler en dealer beide een Flush hebben, daarna de hoogte van de tweede, derde, vierde of vijfde kaart.

Full house.

Een combinatie van drie kaarten met dezelfde waarde en een paar (bijvoorbeeld: drie maal een 5 en twee maal een Heer). De hoogste waarde van de drie gelijkwaardige kaarten bepaalt de winnaar, bij eenzelfde combinatie van speler en dealer bepaalt de waarde van de het paar de winnaar.

Four of a Kind.

Vier kaarten met dezelfde waarde (bijvoorbeeld: 4 maal een 10 en een 8). De hoogte van de waarde van de vier kaarten bepaalt de winnaar, bij gelijke waarde van speler en dealer beslist de hoogte van de vijfde kaart.

Straight Flush.

Vijf kaarten van dezelfde soort die elkaar in waarde opvolgen (bijvoorbeeld: Harten 6, 5, 4, 3 en 2). Ingeval zowel speler als dealer een Straight Flush hebben, bepaalt de hoogste kaart de winnaar.

Royal Flush.

Een Aas, Heer, Vrouw, Boer en 10 van dezelfde soort.

Spelen van het spel

Nadat de Deal knop is ingedrukt wordt de bonus-inzet door de tafel ‘opgeslokt’, waarna je vijf kaarten krijgt met het gezicht naar boven, de dealer krijgt vervolgens vijf kaarten waarvan de eerste vier met hun gezicht naar beneden en de vijfde met het gezicht naar boven. Onder de kaarten wordt zichtbaar gemaakt welke combinatie je hebt. Op basis van de kaarten die je nu hebt en de zichtbare kaart van de dealer moet je nu beslissen of je door wilt spelen of stoppen. Je kunt geen kaarten wegdoen of kaarten bijkopen. Doorspelen of stoppen bepaal je met de knoppen Raise en Fold.

Raise Wanneer je door wilt spelen druk je op de Raise knop om de dubbele inzet van je Ante-inzet op ‘Bet’ te plaatsen.

Fold Wanneer je een slechte hand hebt of van mening bent dat je de dealer niet kunt verslaan, dan kun je door op de Fold knop te drukken de ronde staken en je verliest je Ante-inzet.

Nadat je een beslissing hebt genomen keert de dealer zijn 4 overige kaarten om zodat de kaarten zichtbaar worden en (wanneer je hebt gekozen voor ‘raise’) de combinatie te vergelijken met die van jou.

Uitbetalingen

Wanneer de dealer geen High Card heeft met een Aas en een Heer of een betere combinatie, dan betekent dit dat de dealer zich niet kwalificeert (dealer does not qualify) en het “No hand” venster verschijnt onder de dealers kaarten. Wanneer je de inzet verhoogt hebt (raise) dan wordt in dit geval alleen je Ante-inzet verdubbeld. De bijgeplaatste inzet blijft gewoon behouden, hierop wordt geen winst uitgekeerd.

Wanneer de dealer een High Card heeft met een Aas en een Heer of een betere combinatie, dan wordt jouw hand vergeleken met die van de dealer. Er zijn dan drie mogelijkheden:
- Wanneer de hand van de dealer beter is dan die van jou dan verlies je de Ante-inzet en de verhoogde inzet.
- Wanneer de hand van de dealer gelijk is aan die van jou dan is er een “stand-off” situatie en behoud je je inzetten.
- Wanneer jouw hand beter is dan die avn de dealerdan wordt je Ante-inzet eenmaal uitbetaald en de verhoogde inzet wordt uitbetaald overeenkomstig de hand die je hebt. (zie onderstaand uitbetaalschema)

Ook wanneer je verliest in het reguliere spel of wanneer de dealer niet kwalificeert dan worden je kaarten gecheckt op een bonus-hand wanneer je een bonus-inzet hebt geplaatst. Heb je een combinatie die in aanmerking komt voor een bonus-uitbetaling dan zie je in het schema (muisaanwijzer op Payouts-tabel) op de speeltafel hoeveel er uitbetaald wordt.

Verloren inzetten gaan naar de dealer. Gewonnen bedragen worden naast de betreffende inzetten geplaatst. Bonus-uitbetalingen worden naast de sleuf geplaatst waarin de bonus-inzet wordt geplaatst.

Nadat alle inzetten zijn uitbetaald heb je de mogelijkheid om te kiezen voor ‘Rebet’ of ‘Clear’ om een nieuw spel te starten(zie boven).

Het uitbetaalschema voor Carribean Stud Poker is beschikbaar in het spel door de muis op de tabel te plaatsen.

contact